ghế giám đốc

hotline

Hỏi đáp dịch vụ tách sổ đỏ ?

                                              dịch vụ tách sổ đỏ

 

1. Dịch vụ tách sổ đỏ gồm những gì ?

Hồ sơ xin tách sổ đỏ nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp gia đình, hộ cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Ủy ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

 

Hồ sơ xin tách sổ đỏ gồm:

+ Đơn xin tách sổ đỏ
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản gốc + 03 bản photo công chứng);
+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn nơi có đất;
+ Sơ đồ kỹ thuật thửa đất (nếu có yêu cầu);
+ Chứng minh thư, hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng, tặng cho (03 bản photo công chứng);
+ Các giấy tờ khác: Đăng ký kết hôn; biên bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng; giấy khai sinh….(nếu có yêu cầu)


Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

 

2. Có phải nộp thuế khi tách sổ đỏ?

Câu hỏi:

Tôi có mảnh đất ven đường quốc lộ, đã có sổ đỏ. Nay muốn tách sổ đỏ ra cho con cháu thì tôi có phải nộp thuế không, nộp là bao nhiêu và nộp ở đâu?

Trả lời:

Ông Bùi Ngọc Tuân, Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai (Bộ Tài Nguyên và Môi trường):

Về đối tượng nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất: Theo quy định tại Điều 1 Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất năm 1994, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất bao gồm cả đất có nhà ở vật kiến trúc trên đó, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất ngày 21/12/1999 thì việc chuyển quyền sử dụng đất giữa: vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con đẻ, con nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu nội, cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau không thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Về thuế suất chuyển quyền sử dụng đất: Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất ngày 21/12/1999, thuế suất thuế chuyển quyền sử dụng đất quy định như sau:

- Đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối thuế suất là 2%.

- Đất ở, đất xây dựng công trình và các loại đất khác, thuế suất là 4%.

Trường hợp bà hỏi nếu người nhận chuyển quyền sử dụng đất là con đẻ, con nuôi hoặc cháu nội, cháu ngoại của bà thì trong trường hợp này bà không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.

 

3. Tách sổ đỏ cho con, hộ gia đình là gì ?

Thủ tục tách thửa hay còn được gọi là  thủ tục tách sổ đỏ, là việc sang tên một phần hay chia diện tích nhà đất ban đầu cho nhiều người 

Theo quy định của luật đất đai, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, cá nhân khác có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Theo đó, bên nhận chuyển nhượng nộp một (01) bộ hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc phòng địa chính thuộc ủy ban nhân dân cấp quận, huyện.

Hồ sơ gồm:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp lệ tương ứng.

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên chuyển nhượng hoặc bản sao giấy tờ hợp lệ về đất.

- Sơ đồ thửa đất.

- Chứng từ nộp tiền thuế đất. Do vậy, tách sổ đỏ nhất thiết theo quy định pháp luật là phải có sổ đỏ thì mới tách được.

 

 

Hỏi đáp dịch vụ tách sổ đỏ ? 5.00/5 (100.00%) 9 votes