Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Đối với quy  về thời gian ấn hạn sử dụng đất, bên cạnh thời gian sử dụng đất khi chuyển quyền sử dụng đất còn có thời gian  sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Điều 127, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai 2013) quy định về thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục tiêu sử dụng đất như sau:

1. ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN: THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG 05 TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT.

một làtrường hợp chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác thì thời gian ấn hạn được xác định theo thời hạn của loại đất sau khoản thời gian được chuyển mục đích sử dụng. thời gian ấn hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có đưa ra quyết định được chấp nhận chuyển mục đích sử dụng đất;

Hai làtrường hợp chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây thường niên khác, đất trồng cây nhiều năm, đất rừng chế tạo, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng thì hộ dân cưcá nhân được sử dụng đất ổn định lâu bền hơn. Bởi lẽ ới đặc tính sinh trưởng lâu, cây xanh không hẳn một vài ngày hay 1 vài tháng đã  phát triển thành cổ thụ mà cần phải trải qua thời gian dài. không dừng lại ở đó, giá trị của cây xanh cũng tương tự rừng tự nhiên và thoải mái sẽ tỉ lệ thuận với thời gian sinh trưởng của cây. chính vì thế, đất rừng cần được dùng 1 cách ổn địnhlâu dài.

Ba làtình huống chuyển mục đích sử dụng giữa nhiều chủng loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng chế tạo, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối thì hộ dân cư sử dụng đất được thường xuyên sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao, cho thuê.

Khi hết thời gian ấn hạnhộ dâncá nhân sử dụng đất được nhà nước suy xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn 50 năm nếu có nhu cầu thường xuyên sử dụng;

Thứ tưtình huống chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục tiêu phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khoản thời gian được chuyển mục đích sử dụng. thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có đưa ra quyết định được chấp nhận chuyển mục đích sử dụng đất;

Thứ nămtrường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng không chuyển biến dài lâu sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì hộ dâncá nhân được sử dụng đất ổn định lâu bền hơn.

2. THỜI HẠN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Thời hạn sử dụng đất đối với tổ chứcngười việt nam định cư ở nước ngoài, Công Ty có vốn đầu tư nước ngoài tiến hành dự án công trình đầu tư không thuộc khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ tiên tiến cao khi chuyển mục tiêu sử dụng đất được xác định theo dự án góp vốn đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 126 của Luật đất đai 2013. Cụ thể:

Thời gian ấn hạn cho thuê đất, bàn giao đất đối với tổ chức để triển khai các dự án công trình đầu tư; người việt nam định cư ở nước ngoàiDoanh Nghiệp có vốn góp vốn đầu tư nước ngoài để triển khai các dự án công trình góp vốn đầu tư tại việt nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án công trình góp vốn đầu tư hoặc đơn xin bàn giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Đối với dự án công trình có vốn góp vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kèm theo tài chính – xã hội gian khổđịa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – cộng đồng đặc biệt gian khổ mà cần thời hạn dài thêm hơn nữa thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không  70 năm.

Đối với dự án công trình kinh doanh chung cư để bán hoặc để bán kết với cho thuê hoặc cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư của dự án được định vị theo thời gian ấn hạn của dự án; người mua căn hộ ở nối sát với quyền sử dụng đất được sử dụng đất không chuyển biến lâu dài.

3. THỜI HẠN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ SỬ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì tổ chức kinh tế được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *