Tin tức

Tend your garden like a pro with help from our expert writers and Master Gardeners. Learn how to do everyday tasks, pick out the best plants, and everything in between.

Khám phá Tin tức

Tin tức

Cơ quan chuyên ngành quản lý đất đai?

Khối hệ thống cơ quan quyền lực & cơ quan hành chính Chính phủ đóng vai trò vô cùng to lớn trong những việc quản lý...

Đăng bởi trinhchinh

Tin tức

Thông qua quyết định Ban quản trị nhà chung cư?

Việc quy định ban quản trị nhà chung  trong số các văn bản pháp luật là hành lang pháp lý kiên cố để bảo...

Đăng bởi trinhchinh

Tin tức

Tranh chấp sở hữu chung, riêng tại các dự án?

Dự án công trình góp vốn đầu tư là 1 trong những luận điểm quan trọng trong đầu tư kinh doanh bây...

Đăng bởi trinhchinh

Tin tức

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc?

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc được cấp bởi Bộ xây  hoặc Sở xây dựng đối với người có đủ điều...

Đăng bởi trinhchinh

Tin tức

Các quy định mới về đất quốc phòng, an ninh?

Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng – an ninh được  là 1 trong những chế định quan trọng trong...

Đăng bởi trinhchinh

Tin tức

Tư vấn về cuộc họp hội nghị nhà chung cư

Việc họp Hội Nghị nhà chung cư là một vấn đề quan trọng và đã được quy  trong Luật nhà ở năm 2014 và các văn...

Đăng bởi trinhchinh

Tin tức

Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà, đất?

Hợp đồng là 1 trong những chế định rất nổi bật của ộ luật dân sự, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong...

Đăng bởi trinhchinh

Tin tức

Như thế nào là lấn đất, chiếm đất và huỷ hoại đất?

Lấn đất, chiếm đất & huỷ hoại đất là những hành vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất...

Đăng bởi trinhchinh

Tin tức

Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng căn hộ?

Căn hộ là một trong bộ phận kết cấu tạo nên một chung  cụ thể. Với sự phát triển của đô thị văn minh,...

Đăng bởi trinhchinh

Tin tức

Khi tách sổ đỏ cần những giấy tờ gì?

Khi muốn bán hoặc tặng kèm cho 1 phần diện tích S đất đã được cấp sổ đỏ chính chủ (giấy chứng...

Đăng bởi trinhchinh