Chứng chỉ hành nghề kiến trúc?

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc được cấp bởi Bộ xây  hoặc Sở xây dựng đối với người có đủ điều kiện để có thể thực hiện thiết kế kiến trúcquy hoạch xây dựng dựng công trình.

Điều 28, Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định trình tự, giấy tờ thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến  như sau:

TRƯỜNG HỢP CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

Điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

Căn cứ tại Điều 28, Luật xây dựng năm 2019, điều kiện kèm theo cấp, gia hạn chứng từ hành nghề xây dựng được điều khoản như sau:

– điều kiện kèm theo cấp chứng từ hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

+ Có chuyên môn từ ĐH trở lên về ngành kiến trúc;

+ Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức triển khai hành nghề kiến trúc hoặc bắt tay hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân;

+ Đạt nhu yếu sát hạch cấp chứng từ hành nghề kiến trúc.

– Điều kiện gia hạn chứng từ hành nghề phong cách xây dựng được pháp luật quy định như sau:

+ Chứng từ hành nghề kiến trúc hết thời gian ấn hạn sử dụng;

đảm bảo phát triển nghề nghiệp và công việc liên tục;

+ Không vi phạm quy tắc ứng xử nghề nghiệp và công việc của kiến trúc sư hành nghề.

– cá nhân có thời gian liên tục từ 10 năm trở lên trực tiếp nhập cuộc quản lý nhà nước về kiến trúc, huấn luyện và đào tạo trình độ ĐH trở lên về ngành kiến trúc, hành nghề phong cách thiết kế được miễn điều kiện đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

– cá thể đạt giải thưởng kiến trúc non sông hoặc phần thưởng quốc tế về kiến trúc được miễn điều kiện có kinh nghiệm tham gia triển khai Thương Mại Dịch Vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác ký kết với bản vẽ xây dựng sư hành nghề với tư cách cá thể.

– Các tình huống cấp lại chứng từ hành nghề phong cách xây dựng

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 30, Luật kiến trúc năm 2019, chứng từ hành nghề phong cách thiết kế được cấp lại trong tình huống chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị mất hoặc hư hỏng, thay đổi thông báo cá thể được ghi trong chứng chỉ hành nghề phong cách thiết kế.

Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

– Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ kiến nghị cấp chứng chỉ hành nghề qua mạng hoặc qua con đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề;

– Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có nhiệm vụ cấp chứng chỉ hành nghề bản vẽ xây dựng trong thời điểm 15 ngày so với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 05 ngày so với tình huống cấp lại chứng chỉ hành nghề; 10 ngày đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

ình huống hồ sơ không đầy đủ hoặc chưa phù hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng từ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề xuất cấp chứng từ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị;

– cá nhân tiến hành nộp lệ phí khi nộp hồ sơ ý kiến đề xuất cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Việc thu, nộp, cai quản sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định của ộ kinh tế.

TRƯỜNG HỢP THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC 

Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 30, Luật kiến trúc năm 2019, chứng từ hành nghề kiến trúc bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

– không thể đủ điều kiện cấp, gia hạn chứng từ hành nghề kiến trúc;

– giả mạo trong hồ sơ ý kiến đề xuất cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

– Vi phạm nghiêm trọng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;

– Có sai sót chuyên môn kỹ thuật trong hành nghề kiến  gây hậu quả nghiêm trọng theo tóm lại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Bị cấm hành nghề hoặc cấm làm việc làm liên quan về bản vẽ xây dựng theo bản án, đưa ra quyết định có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật của tòa án.

Trình tự, thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

– trong những năm 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra, trong những số đó có đề xuất tịch thu chứng chỉ hành nghề hoặc khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định một trong trường hợp tịch thu chứng chỉ hành nghề kiến , cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng từ hành nghề phát hành đưa ra quyết định thu hồi & tuyên hủy chứng từ hành nghề, đăng tải trên trang thông báo điện tử của chính bản thân mìnhđồng thời gửi thông tin để phối hợp trên trang thông tin điện tử của bộ Xây dựng;

– Cơ quan có thẩm quyền tịch thu chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm gửi quyết định tịch thu chứng chỉ cho cá nhân bị tịch thu  đăng tải trên trang thông báo điện tử của mình; cùng theo đó gửi thông báo để kết hợp trên trang thông báo điện tử của Bộ xây dựng trong thời điểm 05 ngày, kể từ thời điểm ngày ban hành quyết định;

– đối với tình huống tịch thu chứng từ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng từ hành nghề, cơ quan có thẩm quyền tịch thu chứng từ hành nghề có nhiệm vụ cấp lại chứng từ hành nghề trong thời hạn 10 ngày, kể từ thời điểm ngày nhận được chứng từ hành nghề bị tịch thu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.