Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Cùng với đó, đất nông nghiệp là tư liệu sản xuất hết sức quan trọng trong nền kinh tế thị trường của nước ta. ì thế, việc nhận, chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp không còn diễn ra ồ ạt mà phải diễn ra một cách khoa học, phải chăng dưới sự điều hành và kiểm soát ngặt nghèo của Nhà nước. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về luận điểm này? Hãy cùng chúng tôi hướng đến trong bài viết sau đây.

Điều 130, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai 2013), Điều 44, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của chính phủ quy  như sau:

Điều 130. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 129 của Luật này.

2. Chính phủ quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân phù hợp với điều kiện cụ thể theo từng vùng và từng thời kỳ

Về giới hạn trong mức chung nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ dâncá thể không quá 10 lần giới hạn ở mức giao đất nông nghiệp của hộ dân cưcá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại khoản 1, 2  3 Điều 129 của Luật này. Cụ thể:

Đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng hải sản, đất làm muối: Không quá 30 héc ta cho từng loại đất so với tỉnh, TP thường trực TW thuộc vùng Đông Nam Bộ  Vùng đồng bằng sông Cửu Long  không quá 20 héc ta cho mỗi loại đất so với tỉnh, Thành Phố thường trực TW khác.

Với đất trồng cây nhiều năm cho từng hộ gia đìnhcá thể không quá 100 héc ta đối với xã, P.thị xã ở đồng bằng; không quá 300 héc ta đối với xã, Pthị trấn ở trung du, miền núi.

Đối với đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất: không quá 150 héc ta đối với các xã, Phườngthị xã ở đồng bằng & không quá 300 héc ta đối với các xã, P.thị trấn ở trung du, miền núi.

Giới hạn trong mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản  đất làm muối của mỗi hộ dân cưcá nhân để sử dụng vào mục tiêu nông nghiệp được vận dụng đối với các hình thức nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận bộ quà tặng kèm theo cho quyền sử dụng đất, xử lý nợ theo thỏa thuận hợp tác trong  thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất.

Một số quy  trong các trường hợp cụ thể

Thứ nhấttrường hợp hộ dân cưcá thể nhận chuyển quyền sử dụng đất NN trên địa bàn nhiều tỉnh, Thành Phố thường trực trung ương thì tổng diện tích S được nhận chuyển quyền trong hạn mức đối với mỗi loại đất (đất trồng cây thường niên, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy hải sản  đất làm muối) bằng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất tại tỉnh, TP trực thuộc trung ương có giới hạn ở mức nhận chuyển quyền sử dụng đất cao nhất.

Thứ haitrường hợp hộ dân, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp bao gồm nhiều loại đất (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng chế tạo là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy hải sản  đất làm muối) thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đìnhcá nhân này được xác định theo từng loại đất quy định tại mục 1.

Thứ bahộ dâncá thể đã sử dụng đất nông nghiệp trồng trọt vượt giới hạn ở mức nhận chuyển quyền mà đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất trước thời gian ngày 01 tháng 7 trong năm 2007 thì phần diện tích S đất vượt giới hạn ở mức được liên tiếp sử dụng như so với tình huống đất nông nghiệp trồng trọt trong giới hạn ở mức nhận chuyển quyền.

Thứ tưhộ dâncá nhân đã sử dụng đất NN vượt giới hạn mức nhận chuyển quyền được nêu tại mục 1 mà đã ĐK chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 đến trước thời gian ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì hộ dâncá nhân được liên tiếp sử dụng đất  chỉ phải chuyển sang thuê đất của nhà nước so với phần diện tích vượt giới hạn trong mức nhận chuyển quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *