Như thế nào là lấn đất, chiếm đất và huỷ hoại đất?

Lấn đất, chiếm đất & huỷ hoại đất là những hành vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Vậy quy định đang thi hành pháp luật như thế nào về những hành vi này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong nội dung bài viết tiếp sau đây.

1. LẤN ĐẤT

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019, lấn đất là việc người sử dụng đất chuyển dời mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất sử dụng mà chưa được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai được cho phép hoặc không được người sử dụng hợp pháp diện tích đất bị lấn đó cho phép.

2. CHIẾM ĐẤT

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 3, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ, chiếm đất là việc sử dụng đất thuộc một trong tình huống sau đây:

+ Tự ý sử dụng đất mà chưa được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép;

+ Tự ý sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức triển khaicá thể khác mà không được tổ chứccá thể đó cho phép;

+ Sử dụng đất được Chính phủ giao, cho thuê đất đã mất thời gian ấn hạn sử dụng mà không được Chính phủ gia hạn sử dụng (trừ tình huống hộ dâncá nhân liên đới chế tạo nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp);

Xem thêm: hộ dâncá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được xác thực như thế nào?

+ Sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

3. HUỶ HOẠI ĐẤT

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 3, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của chính phủ, huỷ hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất hoặc gây ô nhiễm và độc hại đất mà làm mất hoặc giảm năng lực sử dụng đất theo mục tiêu đã được xác định, trong đó:

a. Làm biến dạng địa hình trong những trường hợp: biến đổi độ dốc mặt phẳng đất; hạ thấp mặt đất do lấy đất mặt dùng vào vấn đề khác hoặc để cho bề mặt đất ít hơn so với thửa đất liền kề; san lấp đất có mặt nước chuyên dùng, kênh, mương tưới, tiêu nước hoặc san lấp chuyên sâu bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp trồng trọt so với những thửa đất liền kề; trừ tình huống tái tạo đất nông nghiệp trồng trọt thành ruộng bậc thang & hình thức tái tạo đất khác hợp với mục tiêu sử dụng đất được giao, được thuê hoặc phù hợp với dự án góp vốn đầu tư đã được UBND cấp có thẩm quyền bàn giao đất, cho thuê đất phê duyệt hoặc chấp thuận;

b. Làm suy giảm chất lượng đất trong một số trường hợp: làm mất đi hoặc giảm độ dầy tầng đất đang canh tác; làm thay đổi lớp mặt của đất sản xuất nông nghiệp bằng các loại vật liệu, chất thải hoặc đất lẫn sỏi, đá hay loại đất có phần tử khác với loại đất đang sử dụng; gây xói mòn, rửa trôi đất nông nghiệp;

c. Gây độc hại đất là trường hợp đem vào trong đất các chất ô nhiễm hoặc vi sinh vật, ký sinh trùng có hại cho cây cỏ, vật nuôi, con người;

c. Làm mất đi khả năng sử dụng đất theo mục tiêu đã được xác định là tình huống sau khi tiến hành 1 trong những hành vi quy định tại các mục a, b & c mà dẫn đến không sử dụng đất được theo mục tiêu được nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất;

d. Làm giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định là trường hợp sau thời điểm thực hiện 1 trong các hành động quy định tại những mục a, b  c mà phải đầu tư cải tạo đất mới hoàn toàn có thể sử dụng đất theo mục đích đã được nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.