Thông qua quyết định Ban quản trị nhà chung cư?

Việc quy định ban quản trị nhà chung  trong số các văn bản pháp luật là hành lang pháp lý kiên cố để bảo đảm quyền  quyền lợi hợp pháp của người dân trong khu chung cư. Có ba Họp Báo Hội nghị liên quan đến ban quản lý tòa nhàtrong những số đónhấn mạnh Biểu quyết trải qua các quyết định của Ban quản trị nhà chung cư. Vậy, pháp luật hiện hành quy định như thế nào? Trong nội dung bài viết dưới đây, Luật Hoàng Anh sẽ hiểu rõ cho Quý Khách!

1. TƯ VẤN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

– Các ra quyết định của Ban quản trị nhà căn hộ, cụm nhà căn hộ chung cư được thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu theo quy định hoạt động vui chơi của Ban quản trị.

– đưa ra quyết định được lập thành biên bản, có chữ ký của thư ký buổi họp, các thành viên Ban quản trị dự họp & có đóng dấu của Ban quản lý (đối với trường hợp có con dấu).

– trường hợp tỷ lệ biểu quyết ưng ý đạt 50% số thành viên Ban quản lý thì hồi kết được xác  theo biểu quyết của trưởng ban hoặc phó phòng ban chủ trì cuộc họp (nếu vắng Trưởng ban), trừ trường hợp quy định sau:

a. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì các đề xuất sau đây chỉ được thông qua khi có tối thiểu 50% tổng số thành viên của Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư tán thành:

– ý kiến đề xuất thay đồi đơn vị quản lý vận hành.

– quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện bảo trì.

– Đề xuất thay đổi giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

– Các đề xuấtyêu cầu của Ban quản trị so với chủ đầu tư dự án trong tiến trình cai trị, sử dụng chung .

– Các tình huống khác do Hội Nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp quyết định.”

b. Đối với quyết định chi tiêu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thực hiện biểu quyết theo quy định sau đây:

rường hợp Ban quản trị tòa nhà căn hộ cao cấp đưa ra quyết định việc bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà chung cư thì phải có ít nhất 75% tổng cộng thành viên Ban quản lý đồng ý.

– tình huống Ban quản lý cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp quyết định việc bảo trì phần sở hữu chung của tất cả cụm nhà căn hộ cao cấp thì phải có tối thiểu 75% tổng số thành viên Ban quản lý cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp đồng ý; nếu chỉ bảo dưỡng phần sở hữu chung của một hoặc một vài tòa nhà trong cụm thì phải có tối thiểu 75% tổng số thành viên Ban quản trị là đại diện của 1 hoặc một vài căn nhà đó gật đầu đồng ý.

2. NHỮNG CÔNG VIỆC LUẬT HOÀNG ANH THỰC HIỆN KHI TƯ VẤN VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

– đặt ra các quy định về biểu quyết để tất cả những người nhập cuộc hiểu.

– Tư  về cuộc họp thông qua các quyết định của Ban quản trị tòa nhà sau khi biểu quyết.

– Soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan.

– nắm rõ các nội dung khác nếu có yêu cầu.

Khi cần thực hiện dịch vụ, Quý Khách hàng có thể liên lạc với Luật Hoàng Anh qua những phương thức tư vấn sau:

– Tư vấn qua điện thoại: Quý Khách hàng vui lòng gọi điện thoại đến số hotline: 0908 308 123 để được Luật sư tư vấn qua điện thoại.

– Tư vấn qua thư điện tử (email): Quý Khách hàng vui lòng gửi email cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có) đến địa chỉ thư điện tử luatsu@luathoanganh.vn để được tư vấn, phản hồi qua thư điện tử.

– Tư vấn qua văn bản: Quý Khách hàng vui lòng gửi email cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có) đến địa chỉ thư điện tử luatsu@luathoanganh.vn. Luật Hoàng Anh sẽ soạn thảo văn bản, ký bởi luật sư phụ trách, đóng dấu Công ty Luật và gửi bản cứng đến địa chỉ của Quý Khách hàng. Quý Khách hàng có thể sử dụng văn bản tư vấn của Luật Hoàng Anh trong quá trình làm việc với đối tác, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên liên quan.

– Tư vấn trực tiếp: Quý Khách hàng vui lòng gọi điện thoại đến số hotline: 0908 308 123 đặt lịch hẹn gặp Luật sư tại văn phòng để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.