Tiêu chuẩn nhà ở để phục vụ tái định cư?

Khoản 6, Điều 3, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (sau đây gọi tắt là Nhà ở 2014) pháp luật nhà ở để đáp ứng tái an cư là căn hộ cao cấp để sắp xếp cho các hộ dâncá nhân thuộc diện được tái an cư khi nhà nước tịch thu đất ở, bị giải tỏa căn hộ cao cấp theo quy định của pháp luật. Vậy quy định hiện hành pháp luật thế nào về loại nhà, chuẩn mức diện tích nhà ở để đáp ứng tái định cư? Hãy cùng chúng tôi hướng đến trong nội dung bài viết tiếp sau đây.

Điều 39, Luật nhà ở năm 2014 quy định về loại nhà & tiêu chuẩndiện tích nhà  để phục vụ tái định cư như sau:

1. TIÊU CHUẨN NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ 

Đối với Khu Vực đô thị thì nhà ở để đáp ứng tái định cư phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

+ Là chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ được thi công phù hợp với  quy hoạch cụ thể xây dựng  chương trình, kế hoạch phát triển căn hộ của địa bàn đã được phê duyệt;

tình huống là căn hộ chung cư thì phải họa tiết thiết kếkiến tạo theo kiểu khép kín, đảm bảo chuẩn mức, quy chuẩn thiết kế. Khi phong cách thiết kế nhà ở để phục vụ tái định cưchủ đầu tư dự án hoàn toàn có thể bố trí một phần diện tích để tổ chức kinh doanh phù hợp với điều kiện kèm theo thực tế của từng dự án;

tình huống là nhà ở riêng lẻ thì phải được thi công theo quy hoạch cụ thể thi cônghọa tiết thiết kế được phê duyệt; tuân thủ nguyên tắc xây dựng pháp luật tại Điều 20 của Luật nhà ở 2014 & đảm bảo hạn mức diện tích S đất ở ít nhất theo quy định của pháp luật về đất đai.

nguyên tắc  thiết kế căn hộ chung cư tại địa bàn đô thị được điều khoản tại Điều 20, Luật nhà ở 2014 chính là kiến trúc nhà ở phối hợp hợp lý giữa cải tạo với xây dựng mới, phải gắn công trình xây dựng nhà ở  riêng lẻ với tổng thể kiến trúc của đô thị, phải vâng lệnh họa tiết thiết kế đô thị & quy định quản lý phong cách thiết kế.

2. TIÊU CHUẨN NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN

đối với vùng nông thôn thì căn hộ chung cư để đáp ứng tái định cư được thiết kế vớithiết kế phải bao gồm diện tích ở & các công trình xây dựng phụ trợ, đáp ứng sinh hoạtsản xuất gắn kèm với nhà ởtuân thủ nguyên tắc kiến trúcnhaf ở quy định tại Điều 20 của Luật nhà ở 2014  đảm bảo an toàn hạn mức diện tích S đất ở tối thiểu theo quy định của pháp luật về đất đai.

nguyên  kiến trúc nhà ở ở khu vực nông thôn được luật pháp quy định tại Điều 20, Luật nhà ở năm 2014 đó là phong cách xây dựng nhà ở phải hài hòa và hợp lý với phong cảnh vạn vật thiên nhiênphù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện sản xuất kinh doanh của hộ dâncá nhân & của các dân tộc tại từng vùng, miền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *