Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà, đất?

Hợp đồng là 1 trong những chế định rất nổi bật của ộ luật dân sự, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy sự tiến lên nền kinh tế vì nó là hình thức pháp luật căn bản của sự việc phỏng vấn trao đổi hàng hóa trong xã hộiđặc biệt là trong giai đoạn bây giờnước ta đang triển khai nền kinh tế thi trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế định hợp đồng càng được chú tâm quan trọng  hợp đồng hợp tác kinh  nhà đất cũng chính là điểm sáng trong  động này,

Hợp Đồng hợp tác kinh doanh nhà đất hay còn hiểu là  kinh doanh bất động sản. Thực chất của loại Hợp Đồng này luôn là một giao dân sựchính vì như thế, chưa hẳn ai cũng biết & nắm rõ những quy định về điều đó. Để giải đáp thắc mắc cho các bạn, trong bài tiếp sau đây, Luật Hoàng Anh cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà, đất với những nội dung chủ yếu sau:

1. TƯ VẤN VỀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH NHÀ, ĐẤT.

Hợp Đồng hợp tác kinh doanh nhà, đất phải có những nội dung chính sau đây:

– Tên, địa chỉ của các bên: như họ tên, số CMND/CCCD, nơi cấp, ngày cấp; hộ khẩu thường trú; địa chỉ Hiện tại, số điện thoại gọi điện liên lạc của các bên. Nếu là cá thể thì ghi thông tin về cá nhân; nếu là tổ chức thì ghi tên tổ chức  người đại diện theo pháp .

– Các thông tin tương quan đến đối tượng hợp tác kinh doanhcụ thể là nhà, đất bao gồm  loại nào trong các số ấy.

– mục tiêu  thời hạn hợp tác ký kết.

– Các luật pháp hoạt động  nguyên tắc đầu tư hợp tác.

– Quyền & nghĩa vụ của ban quản lý.

– Sự góp phần của những bên tương tương ứng với phần vốn góp, quyền  nhiệm vụ của những phía bên trong Hợp Đồng.

– cách thức phân bổ hoa lợi, lợi tức đạt được trong thời gian hợp tác.

– Các Chi  cho bên liên doanh (nếu có).

– điều kiện tham gia  rút khỏi  hợp tác.

– bảo mật thông tin  các thông báo trong quá trình hợp táckinh doanh.

– trách nhiệm do vi phạm Hợp Đồng.

– Phạt vi phạm Hợp Đồng.

– xử lý tranh chấp: Các bên thỏa thuận hợp tác cách thức giải quyết trong trường hợp có mâu thuẫn tranh chấp xẩy ra, như tự thương lượng, hài hòa, khởi kiện ra TANDTC.

– điều kiện kèm theo chấm hết  hợp tác.

– cam kết ràng buộc của những bên & các thỏa thuận khác (nếu có)

2. DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH NHÀ, ĐẤT CỦA LUẬT HOÀNG ANH.

Để đảm bảo tính hợp pháp, có hiệu lực thi hành của Hợp Đồng này, Luật Hoàng Anh cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà, đất với những loại dịch vụ sau:

  • tư vấn các quy định tương quanchi tiếtrõ rệt trong từng văn bản pháp luật về Hợp Đồng hợp tác kinh doanh nhà, đất.
  • triển khai việc làm soạn thảo Hợp Đồng hợp tác kinh doanh nhà, đất.
  • giải quyết và xử lý mâu thuẫn tranh chấp liên quan tới Hợp Đồng hợp tác kinh  thuê nhà, đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.