Tư vấn về cuộc họp hội nghị nhà chung cư

Việc họp Hội Nghị nhà chung cư là một vấn đề quan trọng và đã được quy  trong Luật nhà ở năm 2014  các văn bản pháp luật khác có liên quannhằm mục tiêu để xử lý các luận điểm còn câu hỏi cùng theo đó bầu, bổ nhiệm các chức danh quan trọng trong ban quản lý căn nhà chung cưnên việc tổ chức một buổi họp tốt sẽ bảo đảm nghĩa vụ và quyền lợi của khu cư dân  Ngược lại.

thế cho nênquý khách có mong muốn tìm hiểu về cuộc họp hội nghị nhà chung cư,, tổ chức thế nàoquy trình như thế nàorất cần phải tuân thủ những gì. Hãy để Luật Hoàng Anh cung ứng cho bạn dịch vụ tư vấn về các cuộc họp hội nghị nhà chung cư với nội dung đề cập trong bài viết dưới!

1. TƯ VẤN VỀ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ.

Hội nghị nhà chung cư là hội Nghị của những chủ sở hữu, người sử dụng nhà căn hộ chung cư nếu chủ sở hữu nhà chung cư không tham dự.

1.1 Các vấn đề được quyết định tại Hội nghị nhà chung cư nhiều chủ sở hữu

So với nhà căn hộ cao cấp có khá nhiều chủ chiếm hữu thì Hội Nghị nhà chung cư là hội nghị thay mặt đại diện các chủ sở hữu căn hộ hoặc người đang sử dụng nếu chủ sở hữu không tham gia (bao gồm cả trường hợp đã nhận chuyển giao căn hộ chung cư hoặc diện tích khác trong nhà căn hộ chung cư  nhưng chưa thanh toán hết tiền cho nhà đầu , trừ trường hợp thuộc diện chấm hết  mua bán, thuê mua căn hộ).

– Đề cử, bầu, bãi miễn các thành viên Ban quản lý nhà chung cư; trải quabổ sung cập nhậtsửa đổi Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung .

Thông quabổ sungchỉnh sửa quy định buổi giao lưu của Ban quản lý nhà chung cư; đưa ra quyết định mức phụ cấp nhiệm vụ của các thành viên Ban quản lý  các Chi phí hợp lý khác đáp ứng hoạt động của Ban quản trị.

– Thông qua mức ngân sách giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư & việc sử dụng ngân sách bảo dưỡng phần chiếm dụng chung của nhà căn hộ chung cư cao cấp.

– quyết định chọn lựa đơn vị chức năng cai quản vận hành nhà căn hộ chung cư trong tình huống nhà đầu tư không có tác dụngkhả năng quản lý và vận hành nhà chung cư hoặc có chức năngnăng lực quản lý nhưng không tham gia quản lý hoặc tham gia quản lý nhưng không đáp ứng được các nhu cầu như đã thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với Ban quản trị nhà chung cư.

Thông qua báo cáo về hoạt động cai quản quản lý và vận hànhhoạt động bảo trì phần hữu chung của nhà chung cư.

– Ra quyết định các nội dung khác có liên quan tới việc cai quản, sử dụng nhà căn hộ chung cư.

1.2 Các vấn đề được quyết định tại Hội nghị nhà chung cư một chủ sở hữu.

đối với nhà căn hộ chung cư có 1 chủ sở hữu thì Hội Nghị nhà căn hộ chung cư Hội nghị của đại diện chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư.

– Đề cử, bầu, bãi miễn các thành  Ban quản trị nhà chung cư; thông quabổ sung cập nhậtsửa đổi Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà căn hộ chung cư.

– Thông quabổ sungchỉnh sửa quy định hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư; quyết định mức phụ cấp trách nhiệm của những thành  Ban quản lý  các chi phí hợp lý khác phục vụ hoạt động vui chơi của Ban quản trị.

– quyết định các nội dung khác có liên quan tới sự việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Lưu ý: Mọi quyết định của Hội Nghị nhà căn hộ chung cư về các vấn đề trên được thông qua theo nguyên tắc đa bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu, được lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên chủ trì buổi họp & thư ký cuộc họp Hội Nghị nhà chung .

2. TƯ VẤN VỀ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ VIỆC BIỂU QUYẾT TẠI HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ.

2.1 Về thành phần tham dự.

–  Đối với nhà chung cư, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu thì thành phần tham  Hội nghị nhà chung cư bao gồm đại diện chủ sở hữu, người sử  nhà chung cư & mời đại diện của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có nhà chung cư tham dự.

– đối với nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ chiếm hữu thì thành phần tham gia Hội Nghị nhà căn hộ được quy định như sau:

trường hợp triển khai Hội Nghị nhà chung cư lần đầu thì thành phần tham dự gồm có đại diện nhà đầu tưđại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ đã nhận được chuyển giao, đại diện đơn vị chức năng quản lý vận hành nhà chung cư (nếu có)  mời đại diện của UBND cấp xã.

tình huống tổ chức Hội Nghị nhà chung cư bất thường & Hội Nghị nhà chung cư hàng năm thì thành phần tham gia gồm có đại diện chủ sở hữu căn hộ chung cư đã nhận chuyển nhượng bàn giaothay mặt đại diện chủ đầu tư của dự án (nếu chủ đầu tư của dự án còn sở hữu diện tích ở nhà chung cư), đại diện đơn vị chức năng cai quản quản lý và vận hành (nếu nhà căn hộ chung cư phải thuê đơn vị chức năng cai trị vận hành) & mời đại diện của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã.

2.2 Về vấn đề biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư.

– Quyền biểu quyết tại hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư được xem theo diện tích sở hữu riêng của chủ sở hữu chung , chủ chiếm dụng phần diện tích S khác trong nhà chung cư theo nguyên tắc 1 m2 diện tích sở hữu riêng tương đương với 01 phiếu biểu quyết.

– Chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp hoặc chủ sở hữu phần diện tích khác trong nhà chung cư được ủy quyền cho chủ sở hữu khác trong nhà chung cư đó hoặc người đang sử dụng nhà chung cư đó tham gia họp  thay mặt đại diện chủ sở hữu biểu quyết tại Hội Nghị nhà chung cư.

so với các căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước (bao gồm cả đối với căn hộ chung cư  chưa có người sử dụng  căn hộ chung cư  đã có có người sử dụng) thì cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu dự họp  triển khai quyền biểu quyết.

tình huống các căn hộ  đang có người sử dung mà cơ quan đại diện chủ sở hữu chuyển nhượng ủy quyền cho khách hàng tham gia dự họp thì người sử dụng căn hộ tham gia họp & triển khai biểu quyết tại Hội Nghị nhà chung cư so với phần diện tích căn hộ chung cư đang sử dụng.

– Mọi quyết định của hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư được thông  theo nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu; nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản, có chữ ký của những thành viên chủ trì & thư ký cuộc hội nghị nhà chung cư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.